ZMLUVA O PÔŽIČKE (vzor) - JUDr. Patrik Benčík

ZADARMOZADARMO
Zmluva o pozicke
€25 €20,83 bez DPH
Skladom

Predložený vzor zmluvy predstavuje vzor Zmluvy o pôžičke peňazí.

Zmluvy o pôžičke sú s kúpnymi a darovacími zmluvami pravdepodobne najčastejšie používané zmluvy v právnej praxi. Právna úprava zmluvy o pôžičke je marginálne upravená v 2 paragrafoch: konkrétne sú to ustanovenia §§ 657 – 658 Občianskeho zákonníka. Dikcia zákona uvádza výslovne pri tomto type zmluvy pôžičku peňazí.

Detailné informácie

Podrobný popis

Napriek tomu, že to zákon výslovne neustanovuje, autor jednoznačne odporúča uzatvoriť zmluvu o pôžičke v písomnej forme.

Zmluva o pôžičke peňazí patrí medzi problémové typy zmlúv

Nejde ani tak o zložitosť právnej úpravy a detailnosť klauzúl zmluvy, ale o praktickú aplikáciu zmluvy o pôžičke v prípade omeškania dlžníka so splácaním pôžičky. Autor neodporúča klientom vôbec peniaze požičiavať.

Počas 18-ročnej právnej praxe advokátska kancelária vymáhala cca 500 pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní, pričom z tohto počtu 10% prípadov tvorili žaloby o zaplatenie pohľadávky titulom pôžičky peňazí.  Autor ako advokát viac-krát právne zastupoval modelovú situáciu ako z učebnice: klient podnikateľ požičal peniaze zamestnancovi, ktorý ich nevrátil. Malo to za následok skončenie pracovnoprávneho vzťahu a vymáhanie pohľadávky v súdnom konaní. Dlžník medzičasom previedol celý hnuteľný a nehnuteľný majetok na blízku osobu a naťahoval čas, aby uplynula 2-ročná lehota na odporovanie právnych úkonov. V poslednom čase je módnym trendom vyhlásenie osobného bankrotu na majetok dlžníka a vtedy je pohľadávka oficiálnou cestou nevymožiteľná. Inštitút osobného bankrotu sa v praxi zneužíva a súdy neskúmajú detailne, či sa dlžník nezbavil majetku pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Ak sa veriteľ rozhodne predsa len zmluvu o pôžičke peňazí uzavrieť, mal by sa riadiť nasledujúcimi 5 radami:

veriteľ by mal trvať na uzavretí zmluvy o pôžičke v písomnej forme: platí to dvojnásobne ak si obidvaja partneri dohodli úrok zapožičania peňazí. Veriteľ by mal zaplatiť finančné prostriedky dlžníkovi prevodným príkazom na bankový účet dlžníka. Eliminuje tak právne riziko, ktoré dlžníci často používajú, t.j. že peniaze im veriteľ vôbec nepožičal.

V prípade súdneho sporu dôkazné bremeno zaťažuje žalobcu (veriteľa) a on musí dokázať, že pôžičku peňazí dlžníkovi poskytol. Dlžník by mal zmluvu o pôžičke podpísať úradne overeným podpisom: odpadne prekážka vo forme komplikovaného dokazovania podpísania zmluvy dlžníkom. Autor právne zastupoval prípad kedy dlžník na súde vyhlásil, že zmluvu nepodpísal a súd musel prizvať do konania znalca z odboru grafológia. Súdny znalec vypracoval znalecký posudok, v ktorom dospel k záveru, že dlžník zmluvu o pôžičke na 99 % vlastnoručne podpísal.

Veriteľ by si mal pred požičaním peňazí lustrovať likviditu dlžníka. Ak je dlžníkom firma mal by veriteľ verifikovať, či nie je daňovým dlžníkom na webovom sídle finančnej správy alebo či nedlží na sociálnom alebo zdravotnom poistení. Relevantnou informáciou je, či dlžník vlastní nehnuteľný majetok a či je tento majetok zaťažený záložným právom. Ak veriteľ požičiava dlžníkovi vyššiu sumu peňazí mal by si pohľadávku zabezpečiť záložným právom zapísaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva alebo poistiť zabezpečovacím prevodom práva.

Dôležitý je faktor času a ak sa dlžník dostane do omeškania so splácaním pôžičky, mal by veriteľ intenzívne komunikovať s dlžníkom. Ak bude táto komunikácia viaznuť, mal by veriteľ čo najrýchlejšie podať návrh na vydanie platobného rozkazu a vymáhať pohľadávku v súdnom a exekučnom konaní. Autor nie je priaznivcom splátkových kalendárov, pretože v prípade zmeškania splátky je relatívne zložité dokazovať, či sa stal zročným celý dlh.

Je lepšie dohodnúť sa na splácaní pohľadávky vo forme gentleman agreement a tolerovať splátky dlžníka a dočasne nevymáhať pohľadávku v súdnom / exekučnom konaní. Ale benevolentnosť veriteľa by mala trvať maximálne rádovo niekoľko mesiacov a nie niekoľko rokov. Ak veriteľ s podaním žaloby na súd otáľa, hrozí uplynutie premlčacej lehoty.

Dodatočné parametre

Kategória: Vzory zmlúv
Hmotnosť: 0.01 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.