ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA (VZOR) - JUDr. Patrik Benčík

ZADARMOZADARMO
ZMLUVA O VEDENI UCTOVNICTVA Patrik Bencik
€25 €20,83 bez DPH
Skladom

Platná slovenská legislatíva nepozná predložený vzor zmluvy o vedení účtovníctva ako osobitný zmluvný typ inkorporovaný do kódexu obchodného práva. Preto autor odkazuje na ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka upravujúce nepomenovaný zmluvný typ (tzv. inominátny kontrakt). Pri začatí podnikateľskej činnosti si musí podnikateľ zodpovedať otázku, či bude viesť účtovníctvo vo vlastnej réžii, resp. či si zabezpečí externého účtovníka.

V druhom prípade sa natíska otázka: uzatvoriť alebo neuzatvoriť písomnú zmluvu o vedení účtovníctva? Autor odporúča klientom uzatvoriť zmluvu o vedení účtovníctva v písomnej forme.

V praxi však vo väčšine prípadov sú zmluvy o vedení účtovníctva uzatvorené v ústnej (konkludentnej) forme aj z dôvodu, že časť účtovníkov odmieta uzatvoriť zmluvu v písomnej forme. Predložený vzor zmluvy rieši problematiku elektronického doručovania dokumentov správcovi dane.

Podľa platnej legislatívy všetky podnikateľské subjekty sú povinné doručovať podania správcovi dane elektronickými prostriedkami. Týka sa to aj daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty. V praxi povinnosť elektronického doručovania dokumentov zabezpečujú často účtovníci. Predložený vzor zmluvy na túto otázku pamätá a vymedzuje predmet zmluvy tak, že v rámci účtovných služieb je zahrnuté aj elektronické doručovanie dokumentov.

Detailné informácie

Podrobný popis

Zmluva rieši aj problematiku zodpovednosti za škodu účtovnej firmy vo vzťahu ku klientovi ako účtovnej jednotke. Náhrada škody je jeden z dôvodov, prečo autor odporúča písomnú formu zmluvy o vedení účtovníctva. V súčasnosti nie sú na Slovensku prípady žalôb o náhradu škody proti účtovným firmám príliš časté. Autor sa domnieva, že v budúcnosti sa bude počet týchto súdnych sporov zvyšovať. Frekventovanou je aj otázka, za akú škodu vlastne účtovná firma účtovnej jednotke zodpovedá. Je to istina vyrubeného rozdielu dane alebo len sankcie (úrok z omeškania a pokuta)? Daňové subjekty z logických dôvodov preferujú odpoveď, že v rámci náhrady škody sa majú uplatňovať nielen sankcie, ale aj istina daňového nedoplatku. Autor sa k tomuto názoru neprikláňa a presadzuje právny názor, podľa ktorého účtovná spoločnosť zodpovedá len za sankcie (úrok z omeškania + pokuta) a nie za istinu daňového nedoplatku.

Dôvod odpovede je logický: ak by daňový subjekt viedol účtovníctvo od začiatku preukazne a správne, rozdiel dane by nebol vyrubený, ale vyčíslený ako daňová povinnosť v daňovom priznaní. Autor preto odporúča klientom, aby uzatvorili zmluvu o vedení účtovníctva s účtovnou firmou, ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. Na rozdiel od advokátov alebo daňových poradcov, zákon nevyžaduje, aby boli účtovníci povinne zmluvne poistení pre prípad zodpovednosti za škodu na komerčnej báze. Vzhľadom na vysoké sankcie hroziace z daňovej legislatívy je poistka garanciou pre klienta, že mu poisťovňa refunduje náhradu škody. Pozor, veľa účtovníkov dokáže viesť účtovníctvo s odbornou starostlivosťou, ale nedokáže zastupovať účtovné jednotky  daňovom konaní.

PRÍKLAD: Autor mal v praxi prípad, kedy účtovná spoločnosť v právnej forme s.r.o. zastupovala daňový subjekt ako splnomocnený zástupca v daňovom konaní. Konateľ účtovnej spoločnosti bol inžinier ekonómie, ale zastupovanie daňového subjektu v daňovej kontrole nezvládol. Daňový úrad vyzval splnomocneného zástupcu na predloženie účtovníctva daňového subjektu, avšak tento účtovníctvo nepredložil napriek opakovaným urgenciám správcu dane. Po 6 mesiacoch daňový úrad stratil trpezlivosť a inicioval vyčíslenie dane na základe pomôcok. Správca dane následne vyrubil daňovému subjektu rozdiel DPH v kumulatívnej výške cca 100 000 €. Konateľ účtovnej eseročky pred notárskym úradom podpísal úradne overeným podpisom vyhlásenie, že si je vedomý zodpovednosti za škodu a že daňovému subjektu nahradí škodu v celej výške. To sa však nestalo. Účtovná spoločnosť nebola poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, nemala žiaden majetok a mala minimálne základné imanie zapísané v obchodnom registri. Daňový subjekt náhradu škody vzdal a spôsobenú škodu od účtovnej spoločnosti súdne nevymáhal. Problémom je, že podľa platnej legislatívy je vedenie účtovníctva voľná živnosť, pre ktorú sa vyžaduje len splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. V praxi existuje projekt certifikácie účtovníkov, ale je založený na fakultatívnej báze a členstvo nie je povinné.

Relatívne nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v § 34 ods. 3 upravuje zmluvu o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom. Autor inkorporoval mandát na spracúvanie osobných údajov do článku VII. vzoru zmluvy. Účtovná spoločnosť (poskytovateľ) vystupuje ako sprostredkovateľ spracúvania osobných údajov a klient ako prevádzkovateľ v terminológii zákona o ochrane osobných údajov. Vzor zmluvy obsahuje všetky obligatórne náležitosti vyžadované zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý vyžaduje listinnú podobu alebo elektronickú podobu zmluvy. To je ďalší argument, prečo autor uprednostňuje písomnú formu zmluvy o vedení účtovníctva.

© PRO BONO, s.r.o. & JUDr. Patrik BENČÍK. Všetky práva vyhradené. Použitie diela je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Dodatočné parametre

Kategória: Vzory zmlúv
Hmotnosť: 0.01 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.